SCENARIUSZ

LEKCJI Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
W KLASIE I

 

 
TEMATYKA PROGRAMOWA: Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę.

 

TEMAT: Skrzydlaci przyjaciele z północy- gil i jemiołuszka. Czytanie wiersza pt. ”Gil i jemiołuszka”. Utrwalenie pisowni wyrazów z ź i zi na podstawie ćwiczeń.

 

CELE :

Ø       Doskonalenie umiejętności słuchania wiersza czytanego przez nauczyciela,

Ø       Poznanie treści wiersza,

Ø       Kształcenie umiejętności układania zdań na temat wyglądu gila  na podstawie ilustracji,

Ø       Doskonalenie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi ustnych jako przygotowanie do opisu,

Ø       Utrwalenie pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi,

Ø       Zachęcenie dzieci do opieki nad zwierzętami zimą,

Ø       Kształtowanie opiekuńczego stosunku do przyrody i wrażliwości na jego piękno w różnych porach roku..

 

METODY:

 

Ø       słowna,

Ø       ćwiczeniowa,

Ø       poglądowa,

Ø       pogadanka

Ø       pracy z tekstem.

 

FORMY:

 

Ø       indywidualna,

Ø       zbiorowa,

Ø       grupowa.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 

Ø       karty pracy,

Ø       rozsypanki wyrazowe,

Ø       karty do gry „ Czarny Piotruś”,

Ø       ilustracje.

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

 

1.     Wzorowe czytanie wiersza pt.” Gil i jemiołuszka” przez  nauczyciela.

2.     Wypowiedzi uczniów na temat treści wiersza ukierunkowane pytaniami:

ü    Kim są bohaterowie wiersza?

ü    Skąd przyleciały  te ptaki?

ü    Po czym rozpoznasz gila a po czym jemiołuszkę?

ü    W jaki sposób dzieci chciały im pomóc?

3.     Rozwiązanie zagadki.

Lata ptaszek kolorowy

Czarna główka

Brzuch różowy

Czarne skrzydła

Z białym pasem ...

Przelatuje tam nad lasem

Uczniowie samodzielnie rozwiązują zagadkę i wpisują hasło.

 

4.     Omówienie ilustracji wspólnie z uczniami:

ü    Jakie ptaki są na ilustracji?

ü    Czym się odżywiają?

ü    Łączenie ptaka z pokarmem

 

5.     Kolorowanie gila według wzoru.

 

6.     Praca w grupach – uzupełnianie zdań i tworzenie związków wyrazowych.

7.     Praca indywidualna uczniów – układanie zdań z rozsypanki sylabowej.

8.     Zabawa w szukanie wyrazów  z ó – Czarny Piotruś

Zapisywanie wyrazów  z ó na tablicy i wyjaśnianie pisowni – nauczyciel podaje wyraz  z ó, a uczniowie podają wyraz który wymienia się na o.

 

9.     Utrwalenie pisowni znajomości spółgłosek miękkich.

10. Zadanie pracy domowej

11. Samoocena i ewaluacja zajęć

§       O czym mówiliśmy na dzisiejszych zajęciach?

§       Co was zaciekawiło i co zapamiętaliście?

§       Co wam sprawiło największy problem?Opracowała:
Beata Zielonka