Ćwiczenia dla uczniów: Rysunek techniczny (8h)

Wykonaj rysunki za pomocą programu komputerowego na arkuszu A4 z obramowaniem 5 mm od brzegu i tabliczką rysunkową. Zastosuj linie rysunkowe, przekroje, wymiarowanie zgodnie z zasadami rysuku technicznego.

ppp <


Zasady powstawania rzutu prostokątngo. Rysowany przedmiot rys 2, rysowany jest ze stron tak jak na rysunku 1. Jest to jeden rysunek choć bardzo często ma kilka rzutów i są one ułożone w określonym miejscu i wynikają z rzutu głównego. To tak jak Ty rysowany z różnych stron. Na rysunku 3 masz rzuty prostokątne w rzucie amerykańskim. (tak jak byś stemplował tym co rysujesz)

Ćwiczenie 1
Wykonaj rzuty prostokątne przzedmiotów:


Ćwiczenie 2
Narysuj i zwymiaruj nakrętkę i śrubę M10 z łbem sześciokątnym

Przekroje w rysunku technicznym stosujemy tam gdzie podczas stosowania rzutów nie można pokazać szczegółów. Stosujemy przekrój, półwidok-półprzekrój, wyrwanie.
Ćwczenie 3


Wymiarowanie</B>Wymiarowanie polega na przedłużeniu liniami cienkimi powierzchni wymiarowych, wstawieniu miedzy nimi linii strzałkowych i podaniu nad nimi wymiarów w millimetrach bez podawania jednostek
Ćiczenie 4
Dokonaj wymiarowania poprzednich rysunków

Rzuty aksonometryczne przedstawiają przedmioty przestrzenne na płaszczyźnie, co pozwala w sposób poglądowy zobaczyć ich kształtyz pomocą 1 rzutu

izometria diametri prostokątna diametria ukośna

Ćwiczebnie 5.
Wykonaj rysunek w rzutach aksonometrycznych

Programy do rysunku technicznego to wszelkiego rodzaju programy typu ...CAD
Ćwiczenie 6
W progranmie do rysunku 3D wykonaj rysunek nakretki (śruby) M10. Wykonaj ekspotr do 2D i wydrukuj oba rysunki w 1 rysunku.

Aktualizacja: 2.02.2003r.
Stronę opracował: © Piotr Podlaski
Zalecana rozdzielczość 800x600