Gif

Podstawy rysunku technicznego - linie rysunkowe


  ppp

Rodzaje linii rysunkowych

Żeby rysunek techniczny był wyraźny, przejrzysty i czytelny stosujemy różne rodzaje i odmiany linii. Inne linie stosuje się do narysowania krawędzi przedmiotu, inne do zaznaczenia osi symetrii a jeszcze inne do zwymiarowania go.

To jaką, w danej sytuacji, linię należy zastosować na rysunku określa ściśle Polska Norma PN-82/N-01616. Wspomniana norma określa linie do stosowania w różnych odmianach rysunku tecnicznego - maszynowego, budowlanego i elektrycznego. Rodzaje linii, które dotyczą rysunku technicznego maszynowego i są niezbędne do opanowania podstaw rysunku technicznego.

Grubość linii należy dobierać w zależności od wielkości rysowanego przedmiotu i stopnia złożoności jego budowy. Wybrana grupa grubości linii (grubych i cienkich) powinna być jednakowa dla wszystkich rysunków wykonanych na jednym arkuszu. Np. jeżeli grubość linii grubej wynosi 0,5 mm, to linia cienka powinna mieć grubość 0,18 mm lub jeżeli linia gruba ma grubość 0,7 mm to linia cienka 0,25 mm.

Rodzaj linii Wygląd Podstawowe zastosowanie
Linia ciągła bardzo gruba (2a)  tabelka numeru rysunku, połączenia klejone, lutowane.
Linia ciągła gruba (a)  zarysy przedmiotów, kształty przekrojów, (wyjątkiem jest kład miejscowy, który kreślimy linią cienką), obramowanie arkusza rysunkowego, oznaczenie początku i konca załamania płaszczyzny przekroju, półka do numeru części w rysunku złożeniowym.
Linia ciągła cienka
(b=1/2-1/4a)
 linia wymiarowa, linie pomocnicze odnoszące, kreskowanie przekrojów, znaki chropowatości powierzchni, tabelka tolerancji, kreskowanie przekrojów, osie otworów o średnicy mniejszej lub równej 12 [mm], linie odnoszace wrysunku złozeniowym.
Linia kreskowa cienka  linie niewidoczne przedmiotu.
Linia punktowa cienka  osie symetrii otworów o średnicy większej niż 12 [mm], linia podziałowa, ślady płaszczyzn symetrii.
Linia dwupunktowa cienka rysowanie krańcowego połozenia elementu, środek cięzkości przedmiotu.
Linia dwupunktowa gruba oznaczenie rodzaju, sposobu obróbki cieplnej.
Linia cienka falista lub zygzakowata  urwanie przedmiotu, przekrój czastkowy.

Poznaliście podstawy zapraszam więc do wykonania ćwiczeń

Aktualizacja: 5.05.2007r.
Stronę opracował: © Piotr Podlaski
Zalecana rozdzielczość 800x600