Gry matematyczne i nie tylko


Gra 1. Więcej niż 2000? (dwuosobowa)
Gra zaczyna się od liczby 1. W kolejnym ruchu gracz mnoży otrzymaną liczbę przez jedną z liczb od 2 do 9. Wygrywa ten, kto pierwszy otrzyma liczbę większą od 2001.

Gra 2. Kto pierwszy do 1000? (dwuosobowa)
Gra rozpoczyna się od liczby 2. W kolejnym ruchu możemy do otrzymanej od przeciwnika liczby dodać dowolną liczbę naturalną mniejszą od otrzymanej. Wygrywa ten, kto pierwszy otrzyma 1000.

Gra 3. Zapałki (dwuosobowa)
W dwóch pudełkach znajduje się po 10 zapałek. W jednym ruchu można wziąć dwie zapałki z jednego pudełka i jedną zapałkę z drugiego. Przegrywa ten, kto nie może wykonać kolejnego ruchu.

Gra 4. Ustaw w linii (dwuosobowa)
Na planszy narysowanych jest 9 kropek połączonych liniami

Każdy z zawodników ma 5 pionków (jeden np. czerwone, a drugi niebieskie). Gracze na przemian ustawiają pionki na kropkach. Wygrywa ten, który jako pierwszy ustawi trzy swoje pionki w jednej linii.

Gra 5. Wieża z Hanoi
Na kołku ułożone są krążki od największego do najmniejszego. Można je przekładać zgodnie z następującymi regułami:
1. krążki przekłada się pojedynczo;
2. nie wolno położyć krążka większego na mniejszym.
Celem zabawy jest przeniesienie wszystkich krążków na inny kołek. Zabawę można zacząć od trzech krążków, stopniowo zwiększając ich liczbę do sześciu.
Z zabawą tą wiąże się ciekawa historyjka:
"Nad świętą rzeką Ganges, w mieście Benares, pod kopułą największej świątyni stwórca Brahma umieścił brązową płytę z przymocowanymi do niej trzema diamentowymi laseczkami. Na jednej z laseczek są nadziane 64 krążki. Największy jest krążek dolny, najmniejszy górny. Brahma kazał kapłanom przenieść wszystkie krążki na inną laseczkę z zachowanie zasad podanych w grze. Gdy wszystkie krążki zostaną przeniesione nastąpi koniec świata. Jak długo będzie istniał nasz świat?
Jeśli chcesz znać odpowiedź, to  

Gra 6. Gra w kamienie (dwuosobowa)
Jest to stara chińska gra. Zawodnicy na zmianę biorą kamienie z dwóch kupek, przy czym mogą wziąć
1. albo pewną liczbę kamieni z jednej kupki (jeden, kilka, wszystkie)
2. albo po tyle samo kamieni (przynajmniej jeden) z obu kupek.
Wygrywa osoba wykonująca ostatni ruch. Liczbę kamieni ustalamy samodzielnie.

Gra 7. Zagadka Lucasa
Pionki warcabów ustawione są tak, jak na rysunku:

Żółte pionki należy przesunąć na miejsce brązowych, a brązowe na miejsce żółtych. Żółte pionki wolno przesuwać tylko w prawo, a brązowe w lewo, przy czym każdy pionek można przesunąć albo do sąsiedniego wolnego pola, albo do wolnego pola znajdującego się za pionkiem innego koloru.


Gra 8. Szachownica
Na szachownicy na pozycji H8 znajduje się wieża. W jednym posunięciu może ona poruszać się o dowolną ilość pól bądź w dół, bądź w lewo. Wygrywa ten z graczy, który doprowadzi wieżę na pozycję A1. Można rozważyć sytuację, kiedy pozycją wyjściową wieży jest E8.Powrót do strony głównej:
strona główna