".$wpis."
".$osoba.", ".date("d.m.Y")."
\n"; if (file_exists("dane/ksiegagosci.txt")) { $i=1; $plik = fopen ("dane/ksiegagosci.txt", "r+"); flock ($plik, 2); while (!(feof ($plik))) { $ksiega[$i++] = fgets ($plik, 2048); } fseek ($plik, 0); for ($i=0; $i<10; $i++) { fputs ($plik, "$ksiega[$i]"); } flock ($plik, 3); fclose ($plik); } else { $plik = fopen("dane/ksiegagosci.txt", "w+"); flock ($plik, 2); fputs ($plik, "$ksiega[0]"); flock ($plik, 3); fclose ($plik); } } if (file_exists("dane/ksiegagosci.txt")) { $plik = fopen ("dane/ksiegagosci.txt", "r"); print '
Wpisy w księdze gości:
'; while (!(feof($plik))) { print (fgets ($plik, 2048)); } print "
"; } ?>
Nowy wpis do księgi gości:
Osoba:
Wpis:

Powrót do strony głównej:
strona główna