BARWA

Barwa - wrażenie wzrokowe wywołane falami świetlnymi. Wrażenie danej barwy można wywołać falą świetlną o odpowiedniej długości, jak i zmieszaniem, czyli równoczesnym działaniem, w odpowiednij proporcji trzech barw podstawowych. Barwa jest wszędzie, otaczający nas świat jest pełen barw, znajdujemy je gdziekolwiek spojrzymy.
barwy popstawowe i pochodne


barwy czyste i złamane


barwy dopełniające


gama barw


barwy ciepłe i zinne


względność barwBARWY PODSTAWOWE
TO:
CZERWONA ŻÓŁTA NIEBIESKA

Nazywamy je podstawowymi, ponieważ nie można ich uzyskać ze zmieszania farb o jakichkolwiek innych barwach. Same zaś, mieszane parami dają podstawę nowym barwom.BARWY POCHODNE
TO:
ZIELEŃ ORANŻ FIOLET

Pochodzą one z łączenia parami barw podstawowych. Należy dodać, że odcień, a tym samym temperatura barwy pochodnej zależą od proporcji użytych w mieszance barw podstawowych.
BARWY CZYSTE
TO:
CZERWONA ŻÓŁTA NIEBIESKA

ZIELEŃ ORANŻ FIOLET

Wszystkie barwy podstawowe i pochodne należą do barw czystych.BARWY ZŁAMANE
TO:

barwy, które uzyskujemy dodając do każdej z farb o barwie podstawowej i pochodnej odrobinę farby o barwie dopełniającej:
do czerwonej odrobinę zieleni, a do zielonej - czerwieni,
do pomarańczowej odrobinę niebieskiej, a do niebieskiej - pomarańczowej,
do żółtej odrobinę fioletowej, a do fioletowej - żółtej.
BARWY DOPEŁNIAJĄCE
TO:

barwy, które wzajemnie dopełniają się do szarości. Zmieszane razem w równych ilościach dają barwę neutralną, szaroburą, brzydką.

Barwy w przedstawionych niżej parach mają tę właśnie własność.
Czerwona - zielona


Niebieska - pomarańczowa


Fioletowa - żółta
GAMA BARW
TO:

zestaw barw jakie zostały użyte do namalowania obrazu.

Patrząc na obraz możemy określić, jakie barwy w nim występują albo inaczej, w jakiej gamie kolorystycznej został namalowany. Jeśli artysta posłużył się kolorami z całego obwodu koła barw, powiemy wówczas, że obraz został namalowany w szerokiej gamie barw. W takiej gamie kolory zimne i gorące silnie ze sobą kontrastują. Gdy artysta wybrał do obrazu kolory leżące w kole barw blisko siebie po stronie gorącej lub chłodnej, gamę taką nazywamy wąską. Jeśli będzie to grupa barw ciepłych (gorących) - powiemy, że obraz został namalowany w wąskiej gamie barw ciepłych. Jeśli chłodnych - będzie to wąska gama barw chłodnych.

BARWY CIEPŁE I ZIMNE
TO:

barwy, które nas ożywiają, działają na nas pobudzająco (ciepłe);
lub uspokajają nas i koją (zimne).
Do barw cieplych zaliczamy czerwoną i pomarańczową (oranż), a do zimnych zieloną i niebieską.
Ilustracja przedstawiająca koło barw prezentuje nam barwy, którymi artyści posługują się przy malowaniu obrazów. Ułożone są one w pewnym porządku, według lekcji jakiej udziela nam tęcza: od gorącej czerwieni do fioletu.


WZGLĘDNOŚĆ BARW
TO:
zasada przemiany temperatury barw w zależności od barwy sąsiedniej.

Temperatura jakiejkolwiek barwy nie jest niezmienna, stała, lecz przeciwnie - zmienia się zależnie od temperatury barwy sąsiadującej. Określona barwa wydaje się tym cieplejsza im chłodniejsza jest barwa sąsiadująca. I odwrotnie: tym dana barwa jest zimniejsza, im gorętsze jest jej barwne sąsiedztwo.