KRESKA

Kreska jest śladem narzędzia - ołówka, kredki, pędzla, w przyrodzie nie istnieje. Istnieją oczywiście rzeczypodobne do kreski, na przykład nić, gałązka, drut... Ale są to rzeczy, mające pewną objętość, zajmujące jakieś miejsce w przestrzeni, które przy pomocy kreski jedynie pokazujemy, przekazując sobie informacje.
kreska jako kontur


kreska jako środek wyrazu artystycznego


kreska jako sposób określania przestrzeni
KRESKA JAKO KONTUR

KRESKĘ,której jedynym zadaniem jest wyznaczenie kształtu na płaszczyźnie, oddzielenie go od pozostałej części płaszczyzny, nazywamy
RYSUNKIEM KONTUROWYM
albo KONTUREM.

KRESKA JAKO ŚROEK WYRAZU ARTYSTYCZNEGO

Stosując różne narzędzia do rysowania i odpowiednio je wykorzystując, możemy uzyskać oryginalny, indywidualny wygląd kreski. Piórko, pozostawia na papierze kreskę delikatną, ale bardzo wyraźną; miękka kredka daje kreskę dość szeroką, ale lekką; pędzel pozostawia ślad bardzo urozmaicony - cieniutki albo rozlany, szeroki. Stosując najrozmaitsze rodzaje kreski można uzyskać wyrazisty, własny styl. Właściwie dobraną kreską można wyrazić fakturę przedmiotu, wrażenie głębi, przedstawić nastrój chwili w momencie tworzenia obrazu.
KRESKA JAKO SPOSÓB OKREŚLANIA PRZESTRZENI

Świat, w którym żyjemy, jest przestrzenny, to znaczy posiada trzy wymiary: wysokość, szerokość i głębokość. Kreska owo wrażenie przestrzenności potrafi doskonale oddać. Plan pierwszy, a więc to, co znajduje się jak gdyby najbliżej naszych oczu, określany jest przez kreskę wyrazistą i grubą, w planach dalszych kreska stopniowo staje się coraz cieńsza, słabsza, mniej wyraźna.